Castelul Bethlen

Criș 547201

Castelul Bethlen din Criș a fost construit între sec XIV-XVIII, în stilul Renașterii transilvănene, ca reședință nobiliară fortificată și a aparținut familiei Bethlen, încă de la începutul istoriei sale. Blazonul familiei, șarpele încoronat, se poate observa atât pe zidurile exterioare cât și în interior, pe tavanele boltite. Reşedinţa, ale cărei prime etape de construcţie datează probabil din secolul al XV-lea, este unul dintre cele mai frumoase exemple de arhitectură de locuire şi apărare din perioada Renaşterii, prezent astăzi în România.
Castelul Bethlen are o incintă fortificată de plan pătrat, cu bastioane circulare la colțuri și turn de intrare pătrat, structură tipică arhitecturii militare medievale târzii. Cea mai veche parte a ansamblului este donjonul cilindric cu cinci niveluri, pe a cărui faţadă, la registrul superior, se află o friză decorativă cu un şir de basoreliefuri reprezentând arcaşi. În iunie 2007, ansamblul a fost retrocedat familiei Bethlen, care doreşte restaurarea şi introducerea castelului în circuitul turistic.
Concerte

RĂSĂRIT